Emil Otto Syvertsen  -  desember 2004


KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER
Sigurd Lie -
ORKESTERVERKER
www.2L.no
  [2L27] distr. Musikkoperatørene

Sigurd Lie for alle
                 
Kristiansandskomponisten Sigurd Lies (1871-1904) Symfoni i a-moll er nå for første gang tilgjengelig på CD. Kristiansand Symfoniorkester under ledelse av Terje Boye Hansen står for innspillingen og den foregikk i Kristiansand Domkirke i juni i år med Wolfgang Plagge som produsent.

Symfonien ble skrevet i 1902, etter at Lie hadde studert både i Leipzig og Berlin. Samme år fikk han fast stilling i Kristiania og han forlovet seg. Symfonien ble fullført i 1903, og den unge suksesskomponisten giftet seg om høsten samme år, for så å måtte gi tapt for tuberkulosen et snaut år senere.

100 år senere kan vi glede oss over verket. Storslått i anslaget, med første og siste sats utformet i den store, symfoniske tradisjon, med «anklänge» av både Wagner og Brahms, og av Griegs måte å knytte an til det norske tonefallet på. Romantisk og svulmende, men med to mellomsatser som appellerer umiddelbart til både øret og humøret, alt sammen godt spilt og kvalitetsmessig digitalfestet til skiven.

Platen inneholder også de mindre verkene Konsertstykke for fiolin og orkester og balladen Wartburg med henholdsvis Terje Tønnesen og Frode Olsen som solister. Dette bør bli julegaven for alle som er opptatt av stor musikk og lokal musikkhistorie.