KLASSISK CD: Allsidig trombonist

«CONCERTOS & FAIRYTALES»

Verker av Wolfgang Plagge, Egil Hovland, Magne Amdahl og Torstein Aagaard-Nilsen. PK Svensen trombone, Malmö symfoniorkester, dir.: Terje Boye Hansen og Christoph König. Utgitt på 2 L.

 

Basun og ikke trombone sa vi før i tiden, og det passer for såvidt til instrumentet: det utbasunerer musikken. Sammen med trompeter og slagverk klinger trombonen særdeles kraftfullt. Men trombonen kan også spille svakt, det kjenner vi til allerede fra barokken, der instrumentet kunne spille sammen med cembalo, med lutt eller blokkfløyte. Repertoaret innenfor den klassiske genren er begrenset; de fleste forbinder vel idag instrumentet med jazz eller brassband.

PK Svensen, som er født og oppvokst i Stavanger og fikk sin utdannelse her, hører til de trombonister i Skandinavia som har arbeidet mest for å få ny musikk skrevet for sitt instrument. Plagges og Aagaard-Nilsens verker er skrevet for ham. Svensen er en aktiv musiker som virker både som solist, kammermusiker, dirigent og pedagog. Fra 1995 har han vært solotrombonist i Malmö symfoniorkester. Han er tilknyttet Musikhögskolan i Malmö og musikkonservatoriet i Århus.

Både Plagges og Hovlands trombone-konsert klinger i mitt øre for musikantisk i dårlig forstand. Det blir for nøytralt, lite av både klangrikdom og uttrykk. Da er det annerledes i Amdahls Elegi, som må være noe av det beste som er skrevet for instrumentet her i landet. Uttrykksregisteret har stort omfang og lodder dypt. Også Aagaard-Nilsens andre trombone-konsert, «Fanfares and Fairytales», klinger godt. Vi hører fra de første takter av at det er flukt over komposisjonen.

Både teknisk og musikalsk får PK Svensen her vist sine mange kvaliteter.

 

Arnfinn Bø-Rygg
Stavanger Aftenblad, 17. mar. 2007