Reproduced by 2L with kind permission from:

CD-recensies 01-09-03

3 Fraaie nieuwe Noorse
CD's op het 2L-label

trio HARDANGER - trio HARDANGER - 2L12                                    norsk oversettelse
Over Stok og Steen - Til Almuen - 2L15
Sturla | Andreas - Glimmer - 2L17

Het Noorse label 2L verrastte ons met 3 nieuwe produkties. Een aantal dingen hebben deze produkties gemeen. Het zijn allereerst (in de breedste zin van het woord) historische produkties. De CD van trio HARDANGER bevat voornamelijk geïnterpreteerd werk van een legendarisch componist en hardanger-speler Halldor Meland.
OVER STOK OG STEEN is gespecialiseerd in traditionele muziek uit het gebied Hedemarken. Het duo STURLA | ANDREAS tot slot bestrijkt zo'n 150 jaar (van 1850-1900) traditionele Noorse muziek.
Nog meer overeenkomsten: perfecte geluidstechniek en de CD's zitten verpakt in bijzondere mooie en informatieve hoesjes.

Trio Hardanger  (2L12)
De Hardanger mag je gerust het nationale instrument van Noorwegen noemen. Soms 10, soms 8 snarig. Zijn naam heeft het waarschijnlijk te danken aan de plek waar het instrument voor het eerst opdook: de Hardanger fjord. Het kenmerkende polyfone geluid van de Hardanger wordt veroorzaakt door de mee-resonerende bassnaren die de melodische lijnen voorzien van een "drone".

De CD van het trio Hardanger is titelloos, maar het binnenhoesje maakt melding van "in the spirit of Halldor". En dan gaat het over Halldor Meland (1884-1972). Violist, componist en inspirator van grote violisten. Knut Hamre is een van de bekendere namen uit het trio Hardanger, die zich met de muziek van Meland bezig hield en les kreeg van oudere violisten die Meland als hun leermester hadden.
Halldor Meland leefde in een tijd dat de vioolmuziek evolueerde van eenvoudige "gebruiksmuziek" naar muziek voor concertzalen. Zo komponeerde hij nieuwe muziek maar ook herschreef hij korte traditionele tunes naar meer uitgebreide concert-stukken. "In the spirit of..." betekent dat de oorspronkelijke muziek niet klakkeloos wordt nagespeeld (het vroegst opgenomen werk van Meland door de Noorse radio dateert van 1912) maar dat een eigen interpretatie aan de verschillende stukken worden gegeven. Bijvoorbeeld via improvisatie (als de drie muzikanten als trio spelen). Ondenkbaar in de tijd van Meland.

Muziek voor Hardingfele is vooral dansmuziek. Op deze CD een groot aantal "springars". Maar er bestaat ook een meer lyrische, romantische muziek die voor deze viool is geschreven. De zgn. "lydarstykke". Een voorbeeld van zo"n lydarstykke is het nummer "lengt".

De muziek van Meland vraagt nogal wat technische bagage van de muzikanten. Het trio Hardanger (Knut Hamre, Åse Teigland, Frank Rolland) beschikt over die technische bagage. Maar ook over verbeelding om iets met die "oude" muziek te doen. Dat vergt wel enige inspanning van de luisteraar. 68 minuten Hardanger-muziek zal voor velen te lang zijn. Ogenschijnlijk zit er niet veel variatie in deze CD. Dat was ook mijn eerste (voorbarige) oordeel. Nu ik de CD een tijdje in huis heb ben ik alsnog in de ban geraakt van de hypnotiserende klanken van dit bijzondere instrument.

Klein minpuntje: het hoesje maakt melding van trio HARDANGER. Van de 21 stukken op deze CD worden er slechts vier als trio uitgevoerd. De overige 17 stukken zijn solo-stukken van een van de drie muzikanten. Een belangrijk (muziek)dokument.

Over Stok og Steen  (2L15)
Van een heel andere orde is de CD "Til Almuen" van het gezelschap Over Stok og Steen. De titel betekent vrij vertaald: voor Jan en Alleman of voor Alles en Iedereen. Over Stok og Steen maakt traditionele muziek uit het gebied Hedemarken, een plattelandsgebied in Zuid-Oost Noorwegen. Dat platteland was in de 19e eeuw allerminst klasseloos. Je had "Storgardsmusikk" en "Drengestuemusikk" om het onderscheid tussen (rijke) grote boeren en arme boeren,dagloners/knechten te benadrukken.

Over Stok og Steen ("over Berg en Dal") ontleent haar naam aan een Oostenrijkse(!) Gallop (een dans in polka-ritme): Über Stock und Stein. Deze dans is uiteindelijk in Hedemarken terecht gekomen en staat ook op deze CD. Je waant je eerder in een berghut dan op het Noorse platteland als je dit nummer hoort.

Er zijn nog meer Oostenrijkse invloeden hoorbaar op deze CD. De nummers Reinlender en Damerne Gaar lijken zo uit het oevre van Johan Strauss te komen. Oluf Melvold (1843-1897), componist van Damerne Gaar, droeg ook niet voor niets de bijnaam:"de Strauss van Østerdalen"

De CD bevat ook wat meer onbekende dansen als 2 Menuetten van een zeer muzikale boerenzoon uit Romedal: Johannes Stenberg (1776-1801) en een Noorse Fandango. Heeft niks te maken met de gelijknamige Spaanse dans. Een on-Noors hoog staccato aanvangstempo gevolgd door een prachtig slepend middenstuk waarna een ritmisch gevarieerd deel de fandango besluit.

Hedemarken kent ook een vocale traditie. Gastvocaliste Hege Nyland vertolkt hier 3 prachtige oude ballades met als thema: de liefde (onbeantwoordde liefde, bedrog en een liefdesverklaring). In Nu vil reise langt erfra wordt Nyland begeleidt door o.a. piano, accordeon en dobro(!). Dezelfde niet voor de hand liggende combi- natie van instrumenten vinden we in het laatse nummer van de Cd "Springdans fra Hedemarken".

Nog zo"n uitschieter: "Brudemarsj" (bruidsmars), een mooi gedragen, bijna klassiek nummer van de hand van Andreas Moestue (1855-1939). Een boer die er om bekend stond nooit voor publiek te spelen m.u.v. het jaarlijks Nieuwjaarsconcert in de kerk van Tangen. Slechts 1 maal lukte het de Noorse radio hem voor de microfoon te krijgen. Daarvoor werd een studiootje bij hem thuis ingericht. Helaas bestonden er in die tijd geen recorders, zodat zijn muziek niet bewaard is gebleven.

Bijzonder aardige CD.

De vijf leden van Over Stok og Steen krijgen assistentie van 3 gastmuzikanten. Hier en daar klinkt de muziek ietwat belegen (polonaise, polka, vals) en ook de "Strauss"-uitstapjes zijn aan mij niet besteed. Wel de schitterende Menuetten, Brudemarsj, Fandango, Masurka, Springdans en de 3 ballades. Ongelooflijk dat deze muziek door niet professionele musici gecomponeerd is.

Sturla | Andreas  (2L17)
Sturla | Andreas (respectievelijk viool/gitaar,bouzouki) doen mij in hun opvatting van traditionele muziek denken aan Martin Hayes/Dennis Cahill. Natuurlijk stammen ze uit een heel andere kultuur maar beide duo's huldigen dezelfde muzikale opvatting. Proberen te ontdekken wat een tune van een muzikant vraagt. Traditionele muziek heeft zoveel zeggingskracht dat er geen ingewikkelde nieuwe arrangementen nodig zijn. De kunst is om deze muziek zodanig te doorgronden dat men tot de kern, het wezen van het muziekstuk doordringt. Hayes/Cahill spreken in dit verband over "The Lonesome Touch", Sturla | Andreas over "Slåttens Kjerne" (de kern van de tune). Die opvatting vraagt een grote artistieke integriteit en muzikale kennis, waarin de muzikant altijd ondergeschikt zal zijn aan de vereisten die de muziek stelt.
Het resultaat op hun CD "Glimmer": geen overbodige franje of nutteloze versieringen. Er wordt meer weggelaten dan toegevoegd en zo wordt gezocht naar de essentie van een muziekstuk.

Sturla | Andreas overtuigen mij zeer met hun aanpak. Wonderschone combinaties van instrumentalen zoals "Triangel", waarin een bruiloftsmars op meesterlijke wijze gecombineerd wordt met een "Springleik". Hetzelfde gebeurt in "Ane", dat opent met puik gitaarwerk van Andreas Aase (in het wat trage "Tovassvalsen"), waarna het stuk evolueert naar het zeer gevarieerde "Storpolsdansen". Twee totaal verschillende muziekstukken die op volkomen natuurlijke wijze met elkaar verbonden worden. Groot vakmanschap!

Heel bijzonder is de manier waarop ze een heuse "reel" (St. Anne's) in twee traditioneel Noorse stukken vlechten (Ril). Nooit te oud om te leren dacht ik toen ik las dat er aanwijzigingen bestaan dat de "reel", eigenlijk alleen bekend uit de Keltische traditie, een geschiedenis in Noorwegen heeft. Sommige bronnen claimen zelfs dat de Vikingen deze "reel" exporteerden naar de gebieden die zij veroverden. Wat daarvan waar is weet ik niet. Wel, dat er een opmerkelijke gelijkenis is tussen de "reel" en de (iets tragere) Noorse "reinlender".

De mooiste instrumentaal uit de Noorse traditionele muziek is voor mij de "Brudemarsj" (bruiloftsmars). Wie zich daarbij vrolijke dansmuziek (passend bij de gelegenheid) voorstelt zit op een verkeerd spoor. Gedragen, haast plechtige muziekstukken, die eerder aan een begrafenis dan een bruiloft doen denken. Op deze CD een aantal fraaie bruiloftsmarsen (soms in combinatie). "Polska 56401" is opgedragen aan Paul Wilson. Een van de vele mensen die in Minnesota (V.S.) de Scandinavische kultuur levend houdt. En daar ook in slaagt, getuige het grote "Nordic Roots" - festival dat jaarlijks in Minneapolis plaats vindt.

Ik ben zeer onder de indruk van deze CD. Een van de betere uit Scandinavië dit jaar.

Deze drie CD's worden naar mijn weten in Nederland niet gedistribueerd. De liefhebber kan ze wel bestellen via
www.2L.MusicOnline.no

Paul van de Wiel - Waardering:
trio HARDANGER - 7
Over Stok og Steen - 7½
Sturla | Andreas - 8½


Info over trio Hardanger op:
http://www.2l.no/artists/2L12artist.htm
Info over Skog og Steen op:
http://www.2l.no/artists/2L15artist.htm
Info over Sturla | Andreas:
http://www.2l.no/artists/2L17artist.htm

 

www.2L.no of www.2L.MusicOnline.no


 [norsk oversettelse: Wolfgang Plagge]

3 flotte nye norske innspillinger
på platemerket 2L

trio HARDANGER – trio Hardanger2L12
Over Stok og Steen – Til Almuen2L15
Sturla / Andreas – Glimmer2L17

Det norske platemerket 2L overrasket oss med tre nye produksjoner. De tre innspillingene har en del fellestrekk: Først og fremst er de i videste forstand historiske produksjoner. Trio HARDANGER-cd’en inneholder i all hovedsak verker av den legendariske komponisten og felespilleren Halldor Meland. OVER STOK OG STEEN spesialiserer seg på tradisjonsmusikk fra Hedmark. Og duoen STURLA / ANDREAS dekker rundt regnet 150 år norsk folkemusikkarv med sin innspilling.

Nok en fellesnevner: Perfekt lydteknikk, og cd’ene er pakket i usedvanlig vakre og informative omslag.

 

Trio Hardanger  (2L12)
Hardingfela kan trygt kalles Norges nasjonalinstrument; noen med 10, andre med 8 strenger. Navnet har instrumentet sannsynligvis fått fra stedet der det først dukket opp: Hardangerfjord-området. Den karakteristiske polyfone klangen skyldes et sett frie understrenger som klinger med og gir de melodiske linjene en underliggende ”drone”.

Trio Hardanger’s cd har ingen tittel, men tekstheftet supplerer: ”In the spirit of Halldor”. Og så handler det da også om Halldor Meland (1884-1972), fiolinist, komponist og inspirator for mange store fiolinister. Knut Hamre er en av de kjente navnene i trio Hardanger som har beskjeftiget seg inngående med Melands musikk, og som selv har gått i lære hos felespillere som hadde vært elever av Meland.

Halldor Meland levde i en tid da felemusikken gjennomgikk en evolusjon fra enkel bruksmusikk til kunstmusikk beregnet på konsertsalen. Han komponerte derfor en mengde ny musikk, men brukte også mye energi på å arrangere tradisjonelle slåtter til mer komplekse konsertstykker. ”In the spirit of…” betyr at musikken ikke i ett og alt gjengis nøyaktig note for note (den eldste bevarte innspilling med Meland selv er fra 1912), men at verkene tilføres en tolkning i tråd med Meland-tradisjonen, for eksempel gjennom improvisasjon (der de tre musikerne spiller trio) – noe som ville vært utenkelig på Melands egen tid.

Hardingfele-musikk er først og fremst dansemusikk; på denne cd-ene er det et stort antall springarar. Men det finnes også mer lyrisk, romantisk musikk for dette instrumentet; de såkalte ”lydarstykke”. Et eksempel på denne cd’en er ”Lengt”.

Melands musikk krever stort teknisk mesterskap av utøverne. Trio Hardanger-musikantene (Knut Hamre, Åse Teigland, Frank Rolland) behersker denne musikken til fulle, men deres intensjoner om ”å gjøre noe” med den gamle musikken krever også en god porsjon innsats fra lytteren. 68 minutter med hardingfele-musikk vil muligens være i lengste laget for noen. Tilsynelatende er det ikke mye variasjon på plata heller; det var iallfall min første (forhastede) reaksjon. Men nå når jeg har hatt cd’en i huset en stund er jeg blitt aldeles forhekset av den hypnotiske klangen fra dette forbløffende instrumentet.

Eneste lille minus: Omslaget melder om trio Hardanger, men av totalt 21 spor på plata spilles bare fire spor som trio. De øvrige 17 er solo-stykker der de tre musikerne spiller hver for seg.

Et viktig (musikk)dokument.

 

Over Stok og Steen  (2L15)
Cd’en ”Til Almuen” med gruppa Over Stok og Steen har en helt annen vinkling. Undertittelen på omslaget kan fritt tolkes: ”For Alle” eller ”For Alt og Alle”. Over Stok og Steen spiller musikk fra Hedmark, et jordbruksfylke i Sørøst-Norge som på 1900-tallet var preget av et sterkt klasseskille. Det fantes ”Storgardsmusikk” og ”Drengestuemusikk” som skulle bidra til å markere avstanden mellom rike storbønder og fattige bønder og landarbeidere.

Over Stok og Steen har lånt navn fra en østerriksk(!) polka av sammen navn: Ûber Stock und Stein. Denne dansen havnet omsider på Hedmarken og er å finne på cd’en. En føler seg snarere hensatt til en hytte høyt oppe i fjellet enn til en jordbruksbygd når en hører denne låta.

Det er flere stiltrekk som peker i retning av Østerrike på denne plata: Både Reinlender og Damerne Gaar høres ut som om de kunne stamme fra Johan Strauss’ verkliste. Oluf Melvold (1843-1897) som komponerte Damerne Gaar, fikk da også tilnavnet ”Østerdalens Strauss”.

Cd’en inneholder også mindre kjente danser, som to menuetter av en meget musikalsk bondesønn fra Romedal, Johannes Stenberg (1776-1801), og en norsk Fandango. Sistnevnte har intet å gjøre med den spanske dansen av samme navn: Et u-norsk høyt oppdrevet stakkato start-tempo etterfølges av en praktfull og staselig mellomdel før dansen avrundes med en rytmisk variert sluttsekvens.

Det finnes også en vokal-tradisjon på Hedmarken. Gjestevokalist Hege Nyland fremfører her tre flott gamle ballader med Kjærlighet som tema (ubesvart kjærlighet, svik og en kjærlighetserklæring) I Nu vil reise langt herfra blir Nyland akkompagnert av bl.a. piano, trekkspill og dobro(!). Den samme utradisjonelle instrumentkombinasjonen finner vi i sluttsporet Springdans fra Hedemarken. Nok en overraskelse: ”Brudemarsj”, en staselig, nesten klassisk komposisjon av Andreas Moestue (1855-1939), en bonde som var kjent for at han aldri ville spille offentlig, unntatt under nyttårskonserten i Tangen kirke.

En usedvanlig tiltalende cd.

De fem faste medlemmene av Over Stok og Steen får assistanse av tre gjestemusikere. Her og der klinger musikken noe utvannet (polonaise, polka, vals), og Strauss-flørtingen er heller ikke helt i min smak. Men de fenomenale Menuettene, Brudemarsj, Fandango, Masurka, Springdans og tre Ballader er aldeles strålende. Utrolig at denne musikken er komponert av ikke-profesjonelle musikere.

 

Sturla / Andreas  (2L17)
(hhv. fele / gitar, bouzouki) minner meg gjennom sin musikalske tilnærming til folkemusikk-stoffet mye om Martin Hayes / Dennis Cahill. Naturligvis kommer de fra en helt annen kultur, men begge duoer hyller de samme musikalske oppfatninger; det å prøve å finne ut hva musikken egentlig har på hjertet. Tradisjonsmusikk har gjerne en så sterk utsagnskraft i seg selv at innviklede nye arrangementer ofte er totalt overflødige. Kunsten består i å formidle denne musikken slik at man kommer til kjernen, musikkstykkets innerste vesen. Hayes / Cahill berører dette i ”The Lonesome Touch”, Sturla / Andreas i ”Slåttens Kjerne”. Dette er en artistisk oppfatning som krever stor kunstnerisk integritet og musikalsk vidsyn, der musikerne alltid må underordne seg musikkens egne iboende krav. På cd’en ”Glimmer” hører vi resultatet: Ingen overflødige forsiringer eller unyttig utenomsnakk – det utelates mer enn det tilføyes; og slik søkes det etter den musikalske essensen.

Sturla / Andreas overbeviser meg fullstendig gjennom måten de løser denne oppgaven på: Strålende kombinasjoner av musikkstykker som Triangel, der en brudemarsj på mesterlig vis blir kombinert med en springleik – det samme skjer i Ane, som åpner med anslående gitarspill av Andreas Aase (i den langsomme ”Tovassvalsen”), hvoretter stykket utvikler seg til den svært varierte ”Storpolsdansen”: To totalt forskjellige stykker som vokser sammen til en naturlig helhet. Fantastisk håndverk!

Helt spesiell er måten de fletter en ekte reel (St.Anne’s) sammen med to norske tradisjonslåter (Ril). En blir aldri for gammel til å lære, tenkte jeg, da jeg leste at reel’en, som er et så spesifikt keltisk fenomen, også har en lang tradisjon innen norsk folkemusikk. Enkelte kilder hevder til og med at vikingene eksporterte reel’en til områder de erobret. Om dette er sant vet jeg ikke – at det er en slående likhet mellom reel og den noe langsommere norske reinlender, er derimot hevet over enhver tvil.

Den flotteste danseformen innen norsk tradisjonsmusikk er for meg Brudemarsjen. Den som i den forbindelse ser for seg lystig og glad dansemusikk, er på feil spor. Tvert i mot: Høytidelige, nesten alvorlige musikkstykker, som nesten minner mer om begravelse enn bryllup. På denne cd’en finner vi et antall flotte brudemarsjer (noen ganger i kombinasjoner). ”Polska 56401”, tilegnet Paul Wilson, en av mange amerikanere i Minnesota som holder liv i skandinavisk tradisjon. Og som også lykkes, noe den årlige Minnesota-baserte festivalen ”Nordic Roots” er et bevis på.

Jeg er sterkt grepet av denne cd’en
– uten tvil en av de beste fra Skandinavia i år!

 

Bedømmelse (etter en skala fra 1 til 10):
Trio Hardanger – 7
Over Stok og Steen – 7 ½
Sturla / Andreas – 8 ½

Så vidt vites blir disse tre cd’ene ikke distribuert i Nederland. Men de kan bestilles direkte via www.2L.MusicOnline.no 

Anmeldt av Paul van de Wiel
[norsk oversettelse: Wolfgang Plagge]

www.2L.no og www.2L.MusikkOnline.no