go to English version

Mari | Helene

GLØD

I mange hundre år har mørke vinterdager og lyse sommernetter fått prege norske folkekunstneres mange uttrykksmåter. Troll og naturmystikk skapes der fantasien tolker lys og mørke. Det er derfor bare naturlig at lyset spiller en så avgjørende rolle hos malere og musikere her i landet – et lysspill som har gitt den norske folkekunsten en sentral plass i europeisk sammenheng.
En intens mørk glød preger musikken på denne CD'en – konsentrert og tett formidlet av to eminente kunstnere. Den sterke og poetiske nerven fra folkemusikkarven er her koblet med djerv og intelligent flerstemmighet som forteller oss om kraften i en levende tradisjon.

 

Slåtteomtaler

1. Bråtåseterhallingen  etter Redvald Fjellhammer (1915-1990), Sør-Fron

Redvald forteller på et opptak om denne leiken at: ”Spelemannen Torje Kvitro skull’ på dansespelling på Nårbu, også va’ det slik at ´n hadde glømt åv ein halling han hadde tenkt seg  å spelle. På vægen måtte ´n gå forbi Bråtåsetra, og da fekk ´n sjå eit stygt huggu som stakk fram utur fjosgluggen og som tralla denne hallingen. Torje sto der ei stond, slik at n’ hugsa leiken att, og jo længer vekk ´n gjekk, jo høgare tralla det. Da ´n skull’ hemmatt va’n hugga te’ å sjå innom att for å sjå om det va’ vanleg kristne folk som hadde tralla åt ’om. Der såg n’ itte nå’n, men ved gluggen såg ´n eit brent fotbladslag, og eit hesthovslag ved sia tå, og da visste n’ kem som hadde tralla åt ’om – det va’ Styggen sjøl.”

2. Gåmmålkøllin  springleik etter Jon Stulen (1869-1927), Ringebu
Springleik etter Gåmmål-Sætrin (1812-1890), Skåbu

Gåmmålkøllin lærte Helene av bestefaren sin, Pål Høye (1912-1997), som i sin tid var leder for Ringebu spelemannslag. Leiken finnes i varianter i hele Gudbrandsdalen, og også i andre distrikt. På Sør-Fron er den bl.a. kjent under navnet ”Stortuspen”. Navnet Gåmmålkøllin viser til spelemannen Jehans Korstad fra Sør-Fron, som senere bosatte seg på Kollen i Ringebu. Korstad levde på 1700-tallet. Leiken gikk videre gjennom spelemennene Ola Holte, Jon Stulen (1869-1927) og Ola Rønningen (1899-1997), hvor sistnevnte lærte den videre til flere spelemenn, deriblant Helenes bestefar. Vi fletter inn en annen variant av leiken, som er fra Skåbu, en springleik som Torger Iverstuen (1880-1974) skreiv ned etter mora si, Embjørg. Hun var god til å tralle, og hadde hørt Gåmmål-Sætrin (1812-ca 1890) spille. Han het egentlig Ola Olsen Kampesæter og var den eldste spelemannen vi i dag vet noe om fra Skåbu.

3. Haugjebrura  marsj av Mari Eggen

Marsjen er tilegna Helene og Einar Haugstad da de gifta seg i Ringebu stavkirke i 1994. Marsjen går i E-dur som gir en lys klang – og brura lyste sterkere enn sola den dagen!

4. Einarsvollgråen  vals (trad.)

Det finnes flere historier om navnet og opphavet til denne leiken. Den var en av yndlingsleikene til Mari’s bestemor, Åslaug Eggen, og hun ba alltid om å få høre den når fela var med på besøk hos henne. Hun bodde på Dovre i sine ungdomsår, og hørte spelemannen Pål Angard spille valsen. Om leiken fortalte hun at det var en grå hest som først ble var musikken som kom fra et underjordisk vesen, inni fjøset på Einarsvollen.

5. Gammelsteinomen  springleik lært av Hans W. Brimi.

Denne leiken går på Tjorhælstille (g-strengen er stemt ned til d). Mari lærte leiken under et besøk på Brimisetra ved Tesse. Mari spiller solo.

6. Geitleiken på Galde halling etter Erling Kjøk (1913-1999)

Leiken spilles på et felestilles som kalles solungstille og har klunking som kan forestille geitebjeller. Galde ligger i Bøverdalen. Erling Kjøk hørte Jo Grovdalen hulle denne leiken, og andre hulle deler av denne. Trolig er leiken rester av en større slått. En variant av leiken er kjent som blant annet Fanitullen i hardingefeleområder. Helene har lært slåtten etter nedtegning og spiller den solo.

7. Lerka  springleik av Helene Høye

Det kan være en stor opplevelse å lytte til ei sangglad lerke. Helene har tilegna leiken til døtrene sine som heter Maria og Hanna, og som er litt lerkeaktige når humøret er godt og talestrømmen stor.

8. Originalen  vals av Ola Rønningen (1899-1997), Fåvang

Dette synes vi er den vakreste valsen fra Ringebu. Helene fikk den på noter av Ola Rønningen i 1983. Ola har komponert flere gode leiker. Denne liker vi best.

9. Bukkehalling  lært av Erik Bjørke (1965-)

Dette er opprinnelig en bukkehornleik som Erik har tilegna seg fra opptak av Kristian P. Åsmundstad (1885-1976) fra Kvikne i Nord-Fron. Kristian var en av de største kildene for vokal folkemusikk her i landet. Åsmundstad lærte leiken av Anders Massingjordet fra Kvikne, som trakterte bukkehornet, og som også var en habil sanger.

10. Ola Laingen  springleik lært av Hans W. Brimi (1917-1998), Lom

En mollstemt og litt vemodig leik som minner oss om den lune og inderlige væremåten til Hans.

11. Marsj til grøden  av Helene Høye

Da Mari gifta seg med Rolf J. Feragen i 1996, gikk hun til alters etter denne marsjen. Marsjen er en hyllest til brura, fruktbarhet og grøde. (Arr: Sven Nyhus)

12. Bånsull til Elise  av Mari Eggen

Elise er Maris datter, født i 1998. En bånsull til trøst både for mor og barn under søvnløse netter……

13. Måndagsmårråvals  av Mari Eggen

Etter ei kappleikshelg surrer det mange toner og inntrykk rundt i hodet, og spillelysta er som regel på topp. Denne valsen er et sammensurium som trilla ut gjennom fingrene en slik mandags morgen.

14. Springleik  etter Jon Stulen (1869-1927)

Dette er en lystig danseslått! Den har partier hvor en må klatre litt på gripbrettet. Kanskje ikke så rart at den er etter Jon Stulen fra Ringebu, som var skolert musiker og beherska klassisk spilleteknikk, samtidig som han var tradisjonsspelemann.

15. På hæl’n  halling av Helene Høye

Denne hallingen er tilegna Sør-Fron spelemannslag, hvor vi begge var aktive i flere år. Den er inspirert av stemninga under gilde øvinger på forsamlingshuset Øvertun, kappleiker og festivaler som vi deltok på sammen med dette laget.

16. Kong Oscars vals etter Hjalmar Fjellhammer (1922-), Sør-Fron

Vi har lært leiken av Erik Bjørke (1965-) som har spilt mye sammen med Hjalmar, og har lært seg det meste av slåtte-repertoaret hans. Navnet kan ha blitt tillagt valsen i forbindelse med at Kong Oscar II (1829-1907), norsk-svensk konge fram til 1905, ble krona i Trondheim i 1873 og hadde kroningsferd gjennom Gudbrandsdalen.

17. Moster Marit  Marsj av Helene Høye

Alle skulle hatt ei Moster Marit: En oppriktig person med stor omsorg for tantebarna sine. Leiken lagde Helene til sin moster Marit Graff Hagen da hun fylte femti år.

Arrangement
Sven Nyhus har arrangert Marsj til Grøden og Moster Marit, og Einarsvollgråen i samarbeid med Mari og Helene. Mari har arrangert Måndagsmårråvals og Haugjebrura. Helene har arrangert Originalen, Ola Laingen og På hæl¹n. Øvrige arrangement er utarbeidet av Mari og Helene i fellesskap.

GLØD – folkemusikk i tradisjon og nyskaping med Mari Eggen og Helene Høye
Å føle glød er noe vi søker etter i samspillet vårt og i slåttemusikken. Mange spelemenn kan fortelle om stunder der det å høre andre, eller selv spille en leik, gir fornyet kraft og energi. Slike stunder har vi hatt sammen, og vi ønsker også å dele dette med flere. De gamle slåttene har en spesiell drivkraft i seg, og de inspirerer oss til å komponere nye melodier i tradisjonell stil. Arrangementene er laget ut i fra en tanke om at de skal kle leikene, og også få fram nye klangfarger i musikken.
Vi håper denne innspillinga kan være en god fortsettelse av vår forrige CD ”Sprell levande” som kom ut i 1993.

Mari Eggen og Helene Høye

Om utøverne
Vi, (f. 1967) og (f. 1968) har røttene våre fra henholdsvis Espedalen og Ringebu. Med en far og en bestefar som trakterte felene, ble det naturlig for oss å begynne å spille. Da vi ble venninner i midten av tenårene var fela og folkemusikken alltid kjernen i det vi gjorde og snakket om. Vi har begge hatt bred aktivitet i folkemusikkmiljøet, på kappleiker og i konsertsammenheng. Mari har bl.a. vunnet Landskappleiken to ganger, og vi var lenge aktive i Sør-Fron spelemannslag. I folkemusikkmiljøet har vi vært heldige og blitt kjent med mange spelemenn som har delt kunnskapene sine med oss. Ved siden av utøvende virksomhet underviser Mari i dag ved musikkskolen på Røros, Helene er psykolog og studerer ved Spelemanns- og kvedarskulen på Ole Bull Akademiet, med Knut Kjøk fra Garmo i Lom som hovedlæremester.

Takk til:
Sven Nyhus for hjelp med arrangering og innstudering av musikken
Alle læremestre og spelevenner for inspirasjon og glød
James Skutdal for innsiktsfulle oversettelser
Familiene våre, og spesielt barna våre, for stor forståelse og tålmodighet under prosjektet
Lindberg Lyd AS for profesjonelt og veldig hyggelig samarbeid

Og til alle som har støttet oss økonomisk:
Bergstaden Trelast AS
Brekken Spell og danselag
Gausdal kommune
Glåmos Spellmannslag
Horten Hus AS
Ringebu historielag
Ringebu spelemannslag
Rørosbanken
Sparebank 1 Gudbrandsdal
Strand Fjellstue
Sør-Fron spel –og danselag
Venabu Fjellhotell

Utgivelsen er også støttet av:
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
Rådet for folkemusikk og folkedans

Innspilt i Lommedalen kirke 18.­20. oktober 2002 av Lindberg Lyd AS
Produsent: Jørn Simenstad
Tekniker: Hans Peter L'Orange
Redigering: Jørn Simenstad

Grafisk design: Morten Lindberg
Forside: STScI-2002-11 "Cone Nebula" / NGC 2264, ACS Full Field Image Camera; Hubble Space Telecope
Foto: Joakim Hammerlin
Tegning/mønster :Ola Lillevik
Tekst: Mari Eggen / Helene Høye / 2L
Oversettelse: James Skurdal

NOMPP0302001
2L er et eksklusivt varemerke for Lindberg Lyd AS 20©03

2L distribueres av Musikkoperatørene AS, Oslo
og nettbutikken www.2L.no

kjøp CD'en på www.2L.MusikkOnline.no


GLOW
For centuries, Norway's dark winter days and luminous summer nights have inspired the diverse forms of creativity of its folk artists. Troll lore and nature mysticism spring from the interplay of light and darkness on the fertile imagination, and light in its many manifestations has always been a central element of Norwegian painting and music. It is this recurring play of light that has ensured Norwegian folk art its unique position in a larger European context.
An intense dark glow permeates the music presented on this CD by two distinguished artists. In their tightly arranged renderings the vigor and poetic feeling of the folk music tradition is fused with a bold and skillful use of polyphonic texture, bearing witness to the power inherent in a living tradition.

 

About the dance tunes

1. Bråtåseterhallingen  from the playing of Redvald Fjellhammer (1915-1990) of Sør-Fron

During a recorded interview Redvald told the following story about this tune: “A fiddler named Torje Kvitro, on his way to a dance at Nårbu, couldn’t remember a halling he wanted to play. The route took him past Bråtåsetra, and there he saw a hideous-looking head sticking out of a tiny barn window and trolling the very same tune. Torje stood listening long enough to recall the melody, and the further he was from the singing, the louder it sounded. On his way home he decided to stop at the farm, curious to know if the singing he had heard had come from regular farm folk. There was no one in sight, but next to the window he found a charred footprint, and alongside it the print of a horse’s hoof. Now he knew who had trolled the tune—yes, the Devil himself.”

2. Gåmmålkøllin  springleik from the playing of Jon Stulen (1869-1927) of Ringebu / Springleik from the playing of “Gåmmål-Sætrin” (1812-ca 1890) of Skåbu

Helene learned “Gåmmålkøllin” from her grandfather, Pål Høye (1912-1997), who had been director of Ringebu Spelemannslag at one time. Variations of this tune can be found throughout Gudbrandsdalen, and in other districts as well. “Stortuspen” is one of the titles it goes by in Sør-Fron. The name “Gåmmålkøllin” [nick-name] refers to Jehans Korstad, a fiddler from Sør-Fron, who later resided at Kollen in Ringebu. Korstad lived during the 1700s. This dance tune was played by Ola Holte, then Jon Stulen (1869-1927), and finally Ola Rønningen (1899-1997), who taught it to others, among them Helene’s grandfather. We have woven in a variation of the tune from Skåbu, a springleik that Torger Iverstuen (1880-1974) wrote down from the singing of his mother Embjørg. She was good at humming dance tunes, and she had heard “Gåmmål-Sætrin” play. His real name was Ola Olsen Kampesæter, and he is the earliest fiddler from Skåbu we know anything about. 

3. Haugjebrura  bridal march by Mari Eggen

This bridal march was composed for Helene and Einar Haugstad on the occasion of their wedding in the Ringebu Stave Church in 1994. The march is in the key of E major, giving it a bright sound—and on that day the bride shone brighter than the sun!
[
"Haugjebrura" comes from the name of the farm Hauge that has been in Helene's family for many many years. Haugjebruri mean the bride from Hauge, or the woman who is "the boss" at the farm Hauge !!]

4. Einarvollgråen  waltz (traditional)

There are several stories regarding the name of this tune and its origin. It was a favorite of Mari’s grandmother, Åslaug Eggen, and she always asked to hear the waltz when the fiddle was along on a visit. She had lived in Dovre as a girl and had heard it played by fiddler Pål Angard. When talking about the tune she would say that it was a grey horse that had first been spooked by music of the hillfolk coming from inside the cow barn at Einarsvollen.

5. Gammelsteinomen  springleik learned from Hans W. Brimi

This dance tune is played in what is called “Tjorhæl” tuning (the G string lowered to D). Mari learned it during a visit to Brimisetra at Tesse.

6. Geitleiken på Galde  halling from the playing of Erling Kjøk (1913-1999)

This piece is played in Solør tuning and uses plucked strings to represent goat bells. Galde is located in Bøverdalen. Erling Kjøk heard Jo Grovdalen sing this melody, and parts of it sung by others. It appears to be a fragment of a longer tune. In regions where the Hardanger fiddle predominates, one variation goes by several titles, among them “Fanitullen.” Helene learned the rendition heard on this recording from a transcription and performs it solo.
[
Geit = goat / Leik = tune or melody]

7. Lerka  springleik by Helene Høye

It can be an exhilarating experience listening to the spirited song of a lark.  Helene has dedicated this tune to her daughters Maria and Hanna, who are a bit like larks themselves when they are in a cheerful mood and words flow in torrents.

8. Originalen  waltz by Ola Rønningen (1899-1997) of Fåvang

We think this is the prettiest waltz to come from Ringebu. Helene learned it in 1983 from a written transcription of Ola Rønningen, who composed a number of fine dance tunes. This is our favorite. 

9. Bukkehalling  learned from Erik Bjørke (b. 1965)

This was originally a tune for goat’s horn that Erik adapted from a recording by Kristian P. Åsmundstad (1885-1976) of Kvikne in Nord-Fron. Kristian was one of the most abundant sources of traditional vocal music in the entire country. He learned the tune from Anders Massingjordet of Kvikne, who played the goat’s horn and was also an accomplished singer.

10. Ola Laingen  springleik learned from Hans W. Brimi (1917-1998) of Lom.

A rather melancholy tune in a minor key. It reminds us of Hans Brimi’s warm and sincere manner.

11. Marsj til grøden  by Helene Høye

When Mari married Rolf J. Feragen in 1996, she walked down the aisle to this march. It is a tribute to the bride, to fertility, and to the abundance of the earth.

12. Bånsull til Elise  by Mari Eggen

Elise is Mari’s daughter, born in 1998. A lullaby that is a comfort to both mother and child during sleepless nights . . .

13. Måndagsmårråvals  by Mari Eggen

Following a weekend of competition there are many sounds and impressions spinning around in one’s head, and the desire to play usually reaches its peak. This waltz is a medley of musical ideas that poured out on one such Monday morning.

14. Springleik  from the playing of Jon Stulen (1869-1927)

This is a very lively dance tune! There are some passages where the fingers have to climb the fingerboard. It is probably not surprising that the piece comes from the playing of Jon Stulen of Ringebu, who received musical training and mastered classical technique, while remaining a traditional fiddler.

15. På hæl’n  halling by Helene Høye

This halling is dedicated to Sør-Fron Spelemannslag, of which we were active members for a number of years. It is inspired by the convivial atmosphere of our rehearsals at the Øvertun community center, as well as by the competitions and festivals in which we participated.
[
The title "På hæl'n" can mean taking things as they come, dealing with something even if you are not prepared for it. It can also mean that you get the point a bit too late.]

16. Kong Oscars vals  from the playing of Hjalmar Fjellhammer (b. 1922) of Sør-Fron

We learned this tune from Erik Bjørke (b. 1965), who has often played with Hjalmar and has learned most of his repertoire of dance tunes. This piece may have been given its name in connection with the coronation in Trondheim in 1873 of King Oscar II (1829-1907), who was King of Norway and Sweden until 1905. His coronation procession passed through Gudbrandsdalen.

17. Moster Marit  march by Helene Høye

Everyone should have an Auntie Marit, a sincere person who cares deeply about her nieces and nephews. Helene composed this tune for her aunt, Marit Graff Hagen, on the occasion of her fiftieth birthday.

 

About the musicians
We— (b. 1967) and (b. 1968)—have our roots in Espedalen and Ringebu. Having a father and a grandfather, respectively, who played the fiddle, it was natural for each of us to take up the instrument ourselves. When we became close friends in our mid-teens, everything we did and talked about centered around the fiddle and traditional music. Since then we have remained active in traditional music circles as “kappleik” contestants and concert performers, and Mari has twice won countrywide traditional fiddling competition. For years we were also members of Sør-Fron Spelemannslag. In our associations with other musicians we have been fortunate to meet many fiddlers who have shared their musical knowledge with us. In addition to performing regularly, Mari teaches at the music school in Røros. Helene works as a psychologist and is presently studying under fiddler Knut Kjøk from Garmo/Lom at the Spelemanns- og Kvedarskulen, part of the Ole Bull Academy.

A special thank you to:
Sven Nyhus for his help in arranging and rehearsing the music
All teachers and musician friends for their inspiration and glow
James Skurdal for his insightful translations
Our families—and our children in particular—for their understanding and patience during this project
Lindberg Lyd AS for a professional and very cordial working relationship

And to everyone who has provided financial support:
Bergstaden Trelast AS
Brekken Spell og danselag
Gausdal kommune
Glåmos Spellmannslag
Horten Hus AS
Ringebu historielag
Ringebu spelemannslag
Rørosbanken
Sparebank 1 Gudbrandsdal
Strand Fjellstue
Sør-Fron spel- og danselag
Venabu Fjellhotel 

Other sponsors of this production are:
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
Rådet for folkemusikk og folkedans 

Glød was recorded in Lommedalen Church 18-20 October 2002. Edited and mastered at Lindberg Lyd AS. Technician: Hans Petter Lorange. Producer: Jørn Simenstad. Text: Mari Eggen and Helene Høye. Translation: James Skurdal. Graphic design: Morten Lindberg, Lindberg Lyd AS.

buy the CD from www.2L.MusicOnline.no

photo 20©03

www.2l.no/2L.htm