Original lyrics for 2L15 "til almuen"


 

English translations by Øivind Stengrundet

En vise jeg vil synge [spor 6]

En vise jeg vil synge
den handler om en venn
en venn han har utvalgt som alle andre
den vennen holdt han kjær
som mye mere er
men at hun elsket andre var å klandre

Det var en lørdags aften
han skulle ut på ball
med andre granbergsgutta seg fornøye
de skulle over sjø
oppsøke hver sin mø
og båten hastig gjennom vatnet pløyde

Men da han kom til vennen sin
da slapp han ikke inn
da begynte han å sverge uti sinne
han sagde venn lukk opp
for din skyld har jeg gått
og jeg vil vite hvem du har der inne

Så gikk han uti forstuen
en øks han hittet på
og nu med den sitt sinne ville hevne
med tvende hårde slag
så blodet strømmet av
og siden ned til båten han mon springe

Der tok han opp ett kritt
og skrev på båtens rand
adjø, farvel, jeg kan ei lengre leve
min venn jeg myrdet har
hva mere gjør jeg her
den store sorg kan ei mitt hjerte bære

Så kastet han sitt unge liv
i bølgene de blå
med sammenfoldede hender de han finner
av kjærlighet får man sorg
og en fortidlig grav
når vennene forlyster seg med andre

 

A song I will sing [track 6]

A song I will sing
It tells of a friend
And a friend he has found, as have all
That friend he loved so true
As much else loved is too
But she loved someone else, shame on all

One Saturday afternoon
He went out to a ball
With the other Granberg-boys to find joy
They went over sea
Their maidens fair to see
And hastily their boat the water ploughed

But when he came to his friend's
She wouldn't let him in
And he started in his anger loud to swear
Open up, he cried
For your sake I have walked
And I want to know who you have in there

He went into the hall
To fetch himself an axe
For his revenge he would no measure shun
With twice a hard blow
The blood began to flow
And towards the boat he broke into a run

He then took up a chalk
And wrote upon the boat
Goodbye, farewell, my life is over now
I killed my only friend
Now surely this must end
For beneath this grief my heart must surely bow

He threw his life, so young
Into the bluish waves
With hands securely folded he was found
Yes, love will bring you strife
An early end to life
When friends of yours with others go around

Nu vil jeg reise langt herfra  [spor 10]

Nu vil jeg reise langt herfra
langt over til Amerika
der håper jeg Gud hjelper meg
fast om jeg går forlatt av deg

Om syv år jeg tilbake kom
jeg traff en pike en aftenstund
hun ba meg om to skilling få
å kjøpe brød til sine små

Jeg spurte henne hvor hun var
og om hun mange småbarn har
hun svarer da jeg har blott to
men Gud vet hvor vi skal bo

Da trillet tårer av mitt kinn
jeg så at det var vennen min
som for en tid holdt seg for god
nu som en tigger for meg sto

Ja husker du den gang jeg dro
derover over til Amerika
de stolte ord av deg jeg fikk
jeg avskjed tok med deg og gikk

Min hodepute den var våt
hver morgen jeg igjen oppstod
da tenkte jeg på deg min venn
og så på Gud i himmelen

Nu piken segnede til jord
da hun fikk høre disse ord
den som så sårt bedrar sin venn
den straffer Gud i himmelen

 

I now will travel far  [track 10]

I now will travel far
Across to America
I hope God'll help me there
Though from you I must depart

I returned in seven years
I met a girl one eve
She asked me for two shillings
To buy her small some bread

I asked her where she was
And if many small she had
She said I have but twain
But God knows where we'll live

Then tears rolled down my cheek
I saw it was my friend
That once stood tall and fair
Now as a beggar stood

Yea, do you still remember
I left for America
You gave me words so proud
I bid farewell and left

My pillow it was wet
Each morning I did rise
I thought of you, my friend
And of  God in Heaven's land

Now the girl fell to earth
Upon these words to hear
For she that cheats her friend
God in Heaven punish will

Sørg ikke kjære pike  [spor 14]

Sørg ikke kjære pike slå sorgen av ditt sinn
ti du skal trøsten finne den dagen du blir min
som rosen er du rød for deg så vil jeg dø
mitt unge liv jeg vove vil for deg min venn så søt

Du behøver ei å tenke at jeg bliver deg utro
nei før skal hjertet springe i tusen stykker gå
min munn den skal stå still mitt øye lukkes til
mitt hjerte det vil briste før jeg deg svike vil

Tror du jeg er for ringe så vil jeg spørge deg
si du meg åpenbarlig om du vil have meg
la folk kun si ei så jeg skal deg aldri få
å Gud la det ei hende seg som falske tunger spå

Nu vil jeg avskjed tage og lette på min hatt
så byder jeg deg hånden og hilser deg godnatt
se verden den er seig forglem min venn ei meg
ti mannfolk er forfengelig kan lett forføre deg

Grieve not, dear girl  [track 14]

Do not grieve, dear girl, but let your sorrows fly
For you shall find comfort, the day that you'll be mine
As roses are red, for you I'll gladly die
Sweet friend, for you my life I'll give

Do not think that I will cheat on you
No, sooner shall my heart be split to parts
My mouth be still, my eye will hard be shut
My heart will break ere you I will deceive

If you think me too poor, I'll ask you
Tell me true if you will have me
Let people only say no, and I'll never have you
Oh God let not those false tongues be right

I'll bid you now goodbye, and tip my hat farewell
I will give you my hand and say goodnight
The world will persevere, forget me not my friend
For men are vain, and will you quick seduce

   

www.2l.no/2L.htm