CEROS-coverCEROS  Frøydis Ree Wekre | Lisa Ford | Jan-Olav Martinsen
Atle Sponberg fiolin |Tor Espen Aspaas piano
Wolfgang Plagge piano | Andrea Clearfield piano

Wolfgang Plagge  RAGA, MONOCEROS og SONATE nr. 4
Sigurd Berge  HORNTRIO
Trygve Madsen  TRIO for violin, horn and piano
Johan Kvandal  SALMETONE
Andrea Clearfield  INTO THE FALCON’S EYE

Label: 2L  |  Katalognummer: 2L 25  |  EAN 7041888504924

CD'en distribueres av Musikkoperatørene AS og 2L.no
Hør og kjøp CEROSwww.2L.MusikkOnline.no

Frøydis Ree Wekre  – få instrumentalister har som henne oppnådd å sette Norge på det musikalske verdenskartet. Hun har gjennom en lang og omfattende karriere som hornist, pedagog og kulturpersonlighet hatt en unik betydning for instrumentet og dets repertoar av samtidsmusikk. Hennes spesielle tone og evne til musikalsk formidling har begeistret tilhørere og komponister verden over, og tallrike verker er blitt skrevet for henne. Møt en av verdens mest karismatiske musikere i samspill med et knippe fremtredende kolleger fra Europa og USA, hvor komponistene Plagge og Clearfield deltar i fremførelsen av sine egne verk.

Hvorfor begynte jeg egentlig å spille horn? Mange har lurt på det, jeg selv også, for noe vanlig instrument for en kvinne var hornet slett ikke på den tiden. Som tenåring var jeg en brukbar fiolinist og en ivrig kammermusiker. Likevel opplevde jeg etter hvert en sterk dragning til dette blåseinstrumentet med ”evighetsklangen”. Hele mitt musikalske fokus flyttet seg mot hornet, selv om jeg fortsatte med fiolinen et par år til. Kanskje var det opplevelsen av å ha sin egen stemme i orkesteret? Kanskje var det gleden over å kunne smelte inn like godt med både strykere, treblåsere og messing? Det ble i alle fall til en utøvende og pedagogisk virksomhet som hittil har strukket seg over 40 år og mer, basert nettopp i opplevelsen av hornets enorme uttrykksmessige potensial, og utfordringene – både for meg selv og for studentene – med å finne frem til dette. I mange år har jeg følt det både som en forpliktelse og som en gave å kunne medvirke til at litteraturen for mitt fantastiske instrument øker. Titelen CEROS, det greske ordet for HORN, kan forstås på den bakgunnen. Ved denne innspillingen har jeg valgt verker av kammermusikalsk art som alle er komponert i løpet av de siste 25 år; de fleste er enten bestilt av meg eller tilegnet meg. Komponistene forteller sine historier på ulike måter og gjennom ulike besetninger; for meg har mangfold, variasjon og følelsesmessig innhold vært avgjørende elementer i utvelgelsen. Lydinnspilling er et viktig medium i vår tid, både for dokumentasjon og for å hjelpe til med verkenes videre liv. Dette prosjektet er gjennomført sammen med flotte, lydhøre og inspirerende musikere, og det er mitt håp at energien fra både verkene og fremføringene skal smitte over til lytterne.    Frøydis Ree Wekre 2005

Produsert av Lindberg Lyd AS i Sofienberg kirke, Oslo.
Ressurser for media:   eBok    cover og artistbilder
     www.2L.no

Noter for WOLFGANG PLAGGE og SIGURD BERGE er publisert som PDF-filer på 2L e-score for gratis nedlasting.
2L-logo
--

Med vennlig hilsen
Morten Lindberg for musikkmerket 2L

Postboks 56 Bogerud, N-0621 OSLO
Telefon +47 22 62 81 10 / Mobil +47 915 38 155 / Fax +47 850 299 80