Forsidebilde av MAGNUM MYSTERIUMMagnum Mysterium – Årets juleplate!

Grex Vocalis
| Carl Høgset | Magnus Staveland | Terje Winge

O magnum mysterium av Lauridsen, Victoria, Palestrina, Poulenc og Busto
+ Julekvad, I denne søte juletid, Stille Nacht, Kling no klokka, Du grønne glitrende tre, Det hev ei rosa sprunge  +++


Uavhengig av hvilket forhold man har til den moderne julefeiringen, vil denne musikken bidra med stemning, lys og håp i den mørkeste tiden. Grex Vocalis har samlet noe av den vakreste julemusikken for kor a cappella, og i samarbeid med musikkmerket 2L presenteres nå innspillingen Magnum Mysterium.

O magnum mysterium – ordene som innleder julenattsmessen – rommer hyrdenes undring når de får se barnet i krybben. De store kontrastene i fortellingen gjenspeiles i musikken knyttet til julefeiringen. Her finnes musikk inspirert av undringen som både hyrder og vise menn må ha følt – ansikt til ansikt med mysteriet. De andre julesangene i denne utgivelsen representerer et europeisk mangfold både i tid, språk og uttrykk.

Grex Vocalis
er kjent for sin homogene klang – en kombinasjon av rundhet og skinnende topper. Med renhet i hver akkord og enhetlig forming av vokalene føyes stemmene i koret sammen til en enhet som har en høyere kvalitet enn stemmen til hver enkelt sanger. Koret har gitt konserter i de fleste europeiske land og i Japan. Ved nasjonale og internasjonale korkonkurranser har koret vunnet mange førstepriser, og i Arezzo 1999 mottok Grex Vocalis prisen “Il Gran Premio Città di Arezzo” for beste kor uansett klasse. Grex Vocalis har også fått “Spellemannprisen” for to av sine tretten innspillinger. Grex Vocalis

Carl Høgsets faglige kombinasjon av språk og sang gjenspeiles i hans formidling av musikk. Han er en kompromissløs dirigent som ønsker å skape det udefinerbare, magiske ved hjelp av sitt instrument – koret. Også den enkleste vise og det store verket møtes med samme innstilling og mål – musikken skal være bevegelig og den skal bevege.

Dette sier pressen om tidligere utgivelser med Grex Vocalis:
Grex Vocalis har satt søkelyset både på Poulencs verdslige og sakrale vesen, og det er blitt en produksjon av renskåren skjønnhet. Igjen imponeres jeg av den høye standard et norsk kor demonstrerer. Renheten både intonasjonsmessig og klanglig er til å ta og føle på. (Kjell Hillveg, Aftenposten 2000)

“Francis Poulenc: Liberté”; This beautifully controlled Norwegian choir gives polished, immaculately tailored performances which present the detail of these magnificent creations with impressive clarity. (Marc Rochester, Gramophone 2000)

Grex Vocalis nye CD “Crux” er preget av en varm, homogen og nesten skinnende klang. Koret smeltes sammen til et forbløffende levende og uhyre presist balansert organisk instrument. (Hugo Lauritz Jenssen, Dagens Næringsliv 1997)

2L-logo
Label: 2L  |  Katalognummer: 2L 26

Distribueres av Musikkoperatørene AS og 2L.no
Hør og kjøp MAGNUM MYSTERIUMMusikkOnline

I år kan du ringe julen inn med Du grønne glitrende tre som ringetone på din mobiltelefon!

Regardless of how one might choose to celebrate Christmas today, we believe that this music can contribute atmosphere, light and hope at the darkest time of the year. Grex Vocalis and 2L have brought together some of the most beautiful Christmas music for a cappella choir.

O magnum mysterium – the opening words of Midnight Mass at Christmas – also express the shepherds’ awe upon seeing the child in the manger. The music of the festive season describes the great contrasts of the nativity. Here we find music inspired by the sense of wonder that the shepherds and the wise men must have felt on coming face to face with the great mystery.

Grex Vocalis has given concerts in most European countries and in Japan. Participation in national and international choral competitions has resulted in several first prizes; in Arezzo in 1999 the choir was also awarded ”Il Gran Premio Città di Arezzo” as overall best choir. Grex Vocalis has been awarded the Norwegian “Grammy” for two of its thirteen albums. Grex Vocalis is renowned for its smooth, even sound – a combination of well-balanced timbre and shining overtones. Tuning each chord, and to create a unified shaping of each vowel, brings together all the individual voices to form an ensemble sound in which the vocal quality is greater than the sum of its parts.

Carl Høgset’s expertise in languages and singing is reflected in his music-making. Through his genuinely musical approach he leads his instrument – the choir – to moments of indefinable magic; the music must move, and we must be moved by the music.

Distributed by Musikkoperatørene AS and 2L.no
Listen and buy the music from MusicOnlineMed vennlig hilsen
Morten Lindberg for Lindberg Lyd AS

Postboks 56 Bogerud, N-0621 OSLO
Telefon +47 22 62 81 10 / Fax +47 850 299 78

Innholdet i denne e-post  -  inklusive, men ikke begrenset til, hyperlenker  -  er personlig og fortrolig. Vi ber mottakeren respektere at enhver videreformidling av innholdet ikke er tillatt og vil utgjøre en krenkelse av opphavsretten.