Album
   
Album title

LIKNARBRAUT - Ars Nova III, a modern reflection

Performer

Ensemble 96
Øystein Fevang, conductor

Catalogue #
2L-009-CD
EAN13
7041888503323
ISRC-code
NOMPP0207001-007

Disc 1
CD
RedBook PCM
Disc 2

 


Release date
November 2002
Recording date
June 2002
Location
Uranienborg Church, Norway
Original source
44.1kHz/16bit
 

ARS NOVA — a reflection: Liknarbraut

More than 700 years lay between text and music in this version of the Norse epic poem "Liknarbraut". An anonymous skald wrote down his innermost thoughts about the Cross in a strong and sonorous ”dråpa”, entirely in the tradition of the pre-Christian Viking skalds. The poem is full of fascinating and mythical images that speak with an astonishing amount of authority to modern man as well. Wolfgang Plagge’s choral setting bridges the centuries and lends depth to the medieval poetic thoughts. The musical expression ranges from the faintest Pianissimo to cascades of explosive energy, and forms an acoustic impression of Time itself – ARS NOVA part III – a modern reflection.


Mer enn 700 år ligger mellom tekst og musikk i det foreliggende korverket "Liknarbraut" – en ukjent skald skrev ned sine innerste tanker om Korset i et malmfullt og sterkt norrønt språk, fullstendig i de førkristne viking-skaldenes tradisjon. Diktet er fullt av fascinerende og mytiske bilder, og taler med forbløffende autoritet også til dagens menneskesinn. Wolfgang Plagges musikk bygger bro over tidsavstanden og gir dybde til skaldens tankeverden. Uttrykket spenner fra det svakeste pianissimo til eksplosive energiutladninger, og danner et klanglig avtrykk av selve tiden – en refleksjon.

All-digital-services PAGE

 
Navigation Back Forward www.2L.no
REVIEWS

NORWEGIAN INTERNATIONAL
   
Choir & Organ ]
Nordische MusikRelated titles

Worldwide delivery at shop.2L.no 
ARTWORK These images can be used in editorial context to the products they are related to, with appropriate credit of artwork and photographer.

e-book front cover 2L logo package


Artwork Morten Lindberg / Front Cover Photo NASA "Reflection Nebula" [NGC1999] from the telescope STSc1 / Session photos / Artist photo / Stage Layout