Album
   
Album title
Fryd
Performer
Cantus
Tove Ramlo-Ystad, conductor
Unni Boksasp, vocal and zither
Trygve Brøske, upright piano, organ and harmonium
Bendik Lund Haanshus, cittern and guitars
Magne Vestrum, double bass
Catalogue #
2L-158-SABD
EAN13
7041888525127
ISRC-code
NOMPP1910010-140

Disc 1
Hybrid SACD
MCH 5.1 DSD
Stereo DSD
RedBook PCM: MQA CD
Disc 2

Pure Audio Blu-ray
2.0 LPCM 192/24
5.1 DTS HDMA 192/24
7.1.4 Auro-3D 96kHz
7.1.4 Dolby Atmos 48kHz
mShuttle: MQA + FLAC + MP3
Region: ABC - worldwide


Release date
December 2019
Recording date

October 2018, January and May 2019

Location
Lademoen Church, Trondheim, Norway
Original source
DXD (352.8kHz/24bit)
 

Fryd

With Fryd [Eng. ‘joy’], Cantus invites you on a musical journey that starts in the meeting of two significant female figures: Mother and Mary. We wish to make a tribute to the Norwegian mothers who each year conjures up Christmas for the children through all kinds of Christmas preparations. At the same time it is a celebration of the Christian maternal figure, Mary, who gave God's son to humanity. It is a meeting between the child in the manger, the new king, and the excited children longing for a Christmas filled with experiences and joy. In this way, these simple names – mother and Mary – embrace the message of Christmas and the exquisite joy we all know so well. 

Musically the Christmas traditions are rich both in and outside the church. Several of our most beloved Christmas carols, such as Glade jul, are based on folk music. But there are also hidden treasures in folk music that we wish to bring into the light, and this made Unni Boksasp and Trygve Brøske obvious choices for collaboration. 

Soloist and folk singer Unni Boksasp has established herself as a central practitioner within Nordic folk music.To Fryd she has brought forth lesser known Christmas songs from the mid-Norwegian folk music tradition. Unni Boksasp represents an exciting musical landscape with the use of quarter tones and curls. Pianist, composer and arranger Trygve Brøske has created the melody of Julekveld and arrangements for several new musical works written specifically for Fryd. With a broad background from contemporary, classical and traditional folk music, Brøske uses his versatile musicality to enrich old tones with new colours. 

Female choir Cantus, conducted by Tove Ramlo-Ystad, is known for its distinctive sound, that has the character of simple, natural voices which are allowed to sound freely, but at the same time maintains homogeneity and personality. Cantus always strives to be innovative, and often combines different music traditions in search of new and exciting expressions. 

With Fryd Cantus explores the musical traditions of Christmas; from the older, little-known folk music related to the holidays, via some of our great Norwegian Christmas favorites in arrangements written specifically for Cantus, to brand new contemporary music. The music is presented both a cappella and in collaboration with, among other things, instruments like organ and the traditional instrument zither in Trygve Brøske's innovative arrangements. 

New choral works with lyrics from the Mass bring to mind Mary’s journey towards Bethlehem, while Unni Boksasp's soft tones and Trygve Brøske's distinct folk music expression reminds us of our own heritage and traditions in Norwegian Christmas celebrations.

In 2013 Cantus contributed in Disney's movie Frozen, and again in the sequel Frozen 2 in 2019. With Spes released in 2015 (Best Surround Sound Album 58th GRAMMY Nominee), Fryd is the choir's second album released in collaboration with 2L.

Recording sessions: Facebook Photo Album

Immersive Audio is a sonic sculpture that you can literally move around and relate to spatially; surrounded by music you can move about in the aural space and choose angles, vantage points and positions. Dolby Atmos and the Auro-3D on this Pure Audio Blu-ray delivers a new standard in immersion, fully enveloping the audience in a cocoon of life-like audio. Recorded in discrete 7.0.4 at DXD resolution.Med Fryd inviterer Cantus deg på en musikalsk reise som starter i møtet mellom to sentrale kvinneskikkelser: mor og Maria. Det er en hyllest til den norske morsskikkelsen som hvert år tryller frem julen for barna gjennom allslags juleforberedelser. Samtidig er det en hyllest til den kristne morsskikkelsen, Maria, som gav Guds sønn til menneskene. Det blir et møte mellom barnet i krybben, den nye kongen, og de forventningsfulle barna som lengter etter julen fylt med opplevelser og glede. Slik samler disse to enkle navnene – mor og Maria – allsidigheten ved høytiden. De favner om julens budskap og om den sitrende gleden som vi alle kjenner så godt. 

De musikalske juletradisjonene er rike både i og utenfor kirken. Flere av våre mest kjente og kjære julesanger er basert på folkemusikk, slik som Glade jul. Men folkemusikken har også mange skjulte juleskatter som vi ønsker å få frem i lyset. Dermed ble Unni Boksasp og Trygve Brøske selvsagte samarbeidspartnere. 

Solist og folkesanger Unni Boksasp har markert seg som en sentral utøver innen den nordiske folkemusikken. Til Fryd har hun funnet frem mindre kjente julesanger fra den midtnorske folkemusikktradisjonen, og bidrar med et spennende tonespråk fyllt med kvarttoner og kruller. Pianist, komponist og arrangør Trygve Brøske står bak melodiføringen på Julekveld og arrangementene til flere nye verker skrevet spesielt til Fryd. Brøskes brede bakgrunn fra både folkelig, tradisjonell musikk og samtidsmusikk, gir hans allsidige musikkspråk et rikt nytt klangbilde til gamle toner. 

Damekoret Cantus, under ledelse av Tove Ramlo-Ystad, er kjent for sin særegne klang, med karakter av enkel, naturlig stemmebruk der stemmen får klinge fritt, men er samtidig kjent for sin homogenitet og personlighet. Cantus søker alltid etter å være nyskapende, og kombinerer gjerne vidt ulike musikktradisjoner i jakten på nye og spennende uttrykk. 

Med Fryd utforskes de julemusikalske tradisjonene; fra den eldre, lite kjente folkemusikken knyttet til julen, via noen av våre store norske julefavoritter i arrangementer skrevet spesielt til Cantus, til helt ny samtidsmusikk. Musikken presenteres både a cappella og i samspill med blant annet trøorgel og tradisjonsinstrumentet zitter i nyskapende arrangementer av Trygve Brøske. 

Nye korverk med tekster fra messeleddene lar tankene vandre til Marias reise mot Betlehem, mens Unni Boksasps myke toner og Trygve Brøskes særegne uttrykk fra folkemusikken minner oss om vår egen arv og tradisjon i norsk julefeiring.

I 2013 medvirket Cantus i Disneys familiefilm Frost, og medvirket på nytt i oppfølgeren Frost 2 i 2019. Med Spes utgitt i 2015 (Best Surround Sound Album 58th GRAMMY Nominee), er Fryd korets andre album utgitt i samarbeid med musikkmerket 2L.

All-digital-services PAGE

Physical product on Amazon.com

shop.2L.no

GRAMMY
Best Immersive Audio Album 63rd GRAMMY Nominee

 
Navigation Back Forward www.2L.no
REVIEWS

NORWEGIAN INTERNATIONAL
   

Pizzicato
Classics Today
The Arts Desk UK
Part-time Audiophile
Positive FeedbackRelated titles

Schola Cantorum - Oak & Mayfly

Schola Cantorum - Oak & Mayfly

Worldwide delivery at shop.2L.no 
ARTWORK These images can be used in editorial context to the products they are related to, with appropriate credit of artwork and photographer.

e-book front cover inlay card Pure Audio Blu-ray Pure Audio Blu-ray Blu-ray on-screen menu 2L logo package


Artwork Siril Stette Uhlen / Front Cover Photo Sindre Karlsen / Session photos Morten Lindberg / Artist photo Henrik Fjørtoft and Nina H. Five / Stage Layout Morten Lindberg