Album
   
Album title
Henning Sommerro: BORDERS
Performer
Trondheim Symphony Orchestra
Sigmund Groven, harmonica
Roar Engelberg, pan flute
Marianne Thorsen, violin
Nick Davies, conductor
Catalogue #
2L-173-SABD
EAN13
7041888526728
ISRC-code
NOMPP2302010-090

Disc 1
Hybrid SACD
MCH 5.1 DSD
Stereo DSD
RedBook PCM: MQA CD
Disc 2 Pure Audio Blu-ray
2.0 LPCM 192/24
5.1 DTS HDMA 192/24
7.1.4 Auro-3D 96kHz
7.1.4 Dolby Atmos 48kHz
mShuttle: MQA + FLAC + MP3
Region: ABC - worldwide

Release date
October 2023
Recording date
June 2021
Location
Lademoen Church, Trondheim, Norway
Original source
DXD (352.8kHz/24bit)
 

Henning Sommerro: BORDERS

The first rays of morning sunshine empower the landscape.
He walks slowly over the smooth swathes of rock.
Between sky, earth and water the artist finds a path.
He stops a moment, and squints a little.

Using a deep time perspective composer Henning Sommerro chooses themes from myths and from European history. Three works for soloist and orchestra and three visions encounter resistance before they struggle forward to possible redemption and resolution. The first work is Solstice. The skald Sigvat Tordsson is on his way to the eternal city. It is just before the summer solstice, and the skald has time to reflect about important issues in his life and times – and to think about who to include in his visions. We are enticed further to Ostara, and the mysterious spring goddess of the same name. A lot is at stake as the vernal equinox approaches. A matter of one step forward and two back. Under the ground bilateral lines of communication are busy signalling spring ... or are they? The sense of seriousness is heightened, and the last work gives the album’s title extra gravity. In Borders we move to our own time. The year is 2016, and our world picture is shaken by a stream of refugees the like of which Europe has not seen since the Second World War. Accusations across countries’ borders proliferate. It is the others who are responsible for taking in refugees, and hopes for a united response are collapsing. Who dares acknowledge and respond to the alarming roar of the work’s opening?

Without thinking, he draws a line with one foot.
He crouches, then jumps from one side of the line to the other.
Outside. Inside.
He repeats this a few times, then stops abruptly and stares at the horizon.
Forever he seems to stand like this.

Recording sessions Photo GalleryDagens første solstråler forsyner landskapet.
Sakte kommer han gående over svaberget.
Mellom himmel, jord og vann finner kunstneren fram.
Han stopper opp, og kniper øynene lett sammen.

Kunstneren er Henning Sommerro, og på dette albumet sørger komponisten for at dybdeskarpheten øker. Med langtrukne tidsperspektiv er temaene hentet fra mytene og Europeisk histories verden. Tre soloverk og tre visjoner gis motstand før de streber videre mot mulig forløsning. Han får god hjelp. Trondheim Symfoniorkester, dirigenten Nick Davies, og tre enere innen sitt instrument; Sigmund Groven på munnspill, Roald Engelberg på panfløyte og Marianne Thorsen på fiolin er med. Første verk ut er Solkverv. Skalden Sigvat Tordsson er på vei til den evige stad. Solen vil snart nå sitt høyeste punkt på himmelhvelvingen, og Sigvat Skald har omsider tid til å dvele. Hvem skal han inkludere i sine vyer for framtiden?  Vi forføres videre til Vårfest, og den den mytiske vårgudinnen med samme navn. Det er mye som står på spill når vårjevndøgn er i anmarsj. Et skritt frem og to tilbake. Under jorden går bilaterale forbindelseslinjer med signaler om vår, eller? Alvoret tiltar, og albumets siste verk gir albumets tittel ekstra tyngde. I Grenser forflytter vi oss til vår egen tid. Året er 2016 og tiden er preget av flykning strømmer som Europa ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig. Beskyldninger over landegrensene øker. Det er de andre som har ansvaret for å ta de imot, og nasjoner er i ferd med å skli fra hverandre. Hvem våger å erkjenne det alarmerende drønnet i verkets åpning?

Intuitivt risser han en strek med den ene foten.
Han tar sats og hopper fra den ene til den andre siden.
Utenfor. Innenfor.
Han gjentar hendelsen før han brått stopper opp og stirrer mot horisonten.
Uendelig lenge står han slik....?

All-digital-services PAGE

shop.2L.no

 
Navigation Back Forward www.2L.no
REVIEWS

NORWEGIAN INTERNATIONAL
   

Audiophile Style
Life in Surround
Music Web International
Stjernholm Reviews
Stereophile R2LIVE4

 


Related titles

Worldwide delivery at shop.2L.no 
ARTWORK These images can be used in editorial context to the products they are related to, with appropriate credit of artwork and photographer.

e-book: 2L logo package


Artwork Morten Lindberg / Front Cover Photo Ronny Tertnes / Session photos Morten Lindberg / Artist photo _ / Stage Layout Morten Lindberg