Album
   
Album title
ja, vi elsker
Performer
Forsvarets stabsmusikkorps
Schola Cantorum
Ingar Bergby, conductor
Tone Bianca Sparre Dahl, choirmaster
Catalogue #
2L-104-SABD
EAN13
7041888519324
ISRC-code
NOMPP1404010-150

Disc 1
Hybrid SACD
MCH 5.1 DSD
Stereo DSD
Disc 2

Pure Audio Blu-ray
DTS HD MA 192kHz/24 bit 5.1
LPCM 192kHz/24 bit STEREO
mShuttle: FLAC 96kHz + MP3
Region: ABC - worldwide


Release date
April 2014
Recording date
2013
Location
Jar Church, Norway
Uranienborg Church, Norway
Original source
DXD (352.8kHz/24bit)
 

ja, vi elsker

This music has been specially chosen to celebrate the 200th anniversary in 2014 of the Norwegian Constitution. As well as being compelling in its own right, the works featured here serve as a musical history book, offering an insight into parts of the Norwegian saga. Several songs are clear examples of how a "national song" can be a way of marking and remembering the nation's history. In this recording we give the national anthem in its complete form, something that is seldom done, and, through many fresh arrangements of familiar melodies and a splendid "outdoor" sound, offer a new and invigorating listening experience.

Read Erik Fosnes Hansen's essay: The Sound of Gold and of Freedom


Som en musikalsk historiebok åpner sangene for tilgang til den norske saga. Bjørnstjerne Bjørnsons lange ekskursjon gjennom norgeshistorien i de åtte versene i "Ja, vi elsker" er et helt konkret eksempel på den nasjonale sangen – i dette tilfelle selve nasjonalsangen – som et merke for minnet om nasjonens og landets historie. Mer subtilt finner det uttrykk i "Fedrelandssalmen", der skildringene av naturen og årets løp tjener som metaforer for både Guds ord og for hvordan samfunnet vinner frem til opplysning, frihet og lovgivning. I det hele tatt står naturen sterkt som simile i norske nasjonalsanger. Å spille inn "Ja, vi elsker" til folket under Grunnlovsjubileet er kanskje som å gi noe mottageren allerede har. For lite er vel så norsk allemannseie som nasjonalsangen og 17. mai-musikk. Men det er folket selv som synger sangene for hverandre, og slik holdes den musikalske tradisjonen i hevd.

Les Erik Fosnes Hansens essay: Tonen av gull og av frihet

All-digital-services PAGE

Ceremonial versions all-digital-services PAGE


NEWSLETTERS: April 2014

 
Navigation Back Forward www.2L.no
REVIEWS

NORWEGIAN INTERNATIONAL
   

Audiophile.no
SA-CD.net
The Vinyl Anachronist
Audiophile Audition
Blu-ray DefinitionRelated titles

Worldwide delivery at shop.2L.no 
ARTWORK These images can be used in editorial context to the products they are related to, with appropriate credit of artwork and photographer.

e-book Front cover Front cover Pure Audio Blu-ray Pure Audio Blu-ray Blu-ray on-screen menu 2L logo package

Artwork Morten Lindberg / Front Cover Photo Maciej Duczynski (Trollstigen, Romsdalsalpene, Norway) / Session photos _ / Artist photo _ / Stage Layout _